Pagina aanvragen
Algemene regels:
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je pagina('s).
  • Links naar illegale zaken (warez, bepaalde torrentlinks, etc.) zijn niet toegestaan.
  • Bij misbruik zal je pagina worden afgesloten.
  • Je dient minimaal 25 links per pagina te plaatsen, maar liefst meer.
  • Elke maand word je geacht te controleren op dode links.
  • Indien je niet actief (genoeg) bent kunnen wij je pagina('s) afsluiten.
  • URL-omleidingen mogen niet verwijzen naar hoofd-domeinen of startpagina's.
  • URL-omleidingen mogen niet voor commerciele doelen worden gebruikt! (Tenzij u toestemming heeft van ons).

Als je het met bovenstaande regels eens bent en graag mee wilt doen, vul dan onderstaande gegevens in.

Let op: als je al 1 of meerdere startpagina's beheert en je wil een nieuwe in hetzelfde beheer hebben, dan moet je de nieuwe pagina vanuit het beheer aanvragen. Alle aanvragen via deze pagina resulteren in nieuwe, losse accounts!

Je kunt bij ons kiezen voor een startpagina of url-omleiding. In geval van het laatste is en blijft de url in de browser jouwpagina.chx.nl, maar de inhoud die getoond wordt is afkomstig van een door jou in te stellen website. Bijvoorbeeld je eigen homepage bij je provider. Dit noemen we ook wel 'cloaking'.


Wat is je naam :  
Wat is je e-mailadres :  
Nieuwsbrief : Ik wil wel / geen nieuwsbrief ontvangen  
Paginanaam : www.  
   
Kies een categorie :  
Wil je een startpagina
of url-omleiding (cloak)
:  
Welke url (bij url-omleiding)
zonder http://
:  

Licht hier (kort) toe wat de inhoud van de startpagina ongeveer zal zijn of waarom je een url-omleiding wilt:

 
Type de code over:
 
Als de code onleesbaar is, klik dan toch op versturen
en een nieuwe code verschijnt